نمایش ۱ - ۱۸ کالا از ۱۸

 • پیشنهاد شگفت انگیز
  قرمز
  گیلاس درجه یک -1کیلوگرم ۴۶,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان %۲.۲

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زرد
  زردآلو درجه یک -1کیلوگرم ۳۲,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۰۰ تومان %۵۱.۶
  -۶۹,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ خرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  قرمز
  هلو درجه یک – 1 کیلوگرم ۲۵,۵۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان %۲۵.۵
  -۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ خرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سبز
  خیار بوته ای درجه یک -1 کیلوگرم ۸,۹۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان %۴.۵

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زرد
  گلابی درجه یک – 1کیلوگرم ۴۹,۵۰۰ تومان ۴۹,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زرد
  ملون درجه یک – 1عدد ۹,۸۰۰ تومان ۹,۵۰۰ تومان %۳.۱

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سبز
  گوجه سبز درجه یک – 1کیلوگرم ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان %۱۰
  -۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ خرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زرد
  لیمو ترش درجه یک – 1کیلوگرم ۱۰,۵۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان %۶.۷

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  قرمز
  توت فرنگی درجه یک – 1کیلوگرم ۲۶,۹۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان %۱۴.۵
  -۳,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ خرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زرد
  لیمو شیرین درجه یک – 1 کیلوگرم (حداقل 4 عدد) ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان %۵.۲

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سبز
  خیار درجه یک 1 کیلوگرم – (حداقل 7 عدد) ۶,۹۰۰ تومان ۶,۴۰۰ تومان %۷.۲
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :۳ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  نارنجی
  پرتقال درجه یک – 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد) ۱۰,۹۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان %۳.۷
  -۲,۴۰۰ تومان بروزرسانی :۳ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زرد
  موز درجه یک 1 کیلوگرم – (حداقل 3 عدد) ۱۵,۹۰۰ تومان ۱۵,۵۰۰ تومان %۲.۵
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۳ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  نارنجی
  گریپ فروت درجه یک – 1 کیلوگرم (حداقل 2 عدد) ۸,۵۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان %۷.۱

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • اتمام تخفیف
  قهوه ای
  کیوی درجه یک – 1 کیلوگرم (حداقل 5 عدد) ۱۵,۹۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ خرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  سبز
  سیب سبز درجه یک – 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد) ۴۶,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان %۲.۲
  ۲۸,۱۰۰ تومان بروزرسانی :۳ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  قرمز
  سیب قرمز درجه یک – 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد) ۱۶,۵۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان %۹.۱
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۱ خرداد ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"
 • پیشنهاد شگفت انگیز
  زرد
  سیب زرد درجه یک – 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد) ۱۶,۹۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان %۲.۴
  -۴۰۰ تومان بروزرسانی :۳ شهریور ۱۳۹۸

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آواچیتا"